Alla kan någon gång i livet drabbas av depression och nedstämdhet. Det kan bero på en svår livshändelse som ett dödsfall eller en skilsmässa och det kan vara ett resultat av hög stress på jobbet eller privat. De flesta har ett hum om vad depression är; man blir ledsen, självkritisk, trött och känner en hopplöshet inför framtiden. Många drar sig undan socialt och spenderar mycket tid hemma i ensamhet. Depression kan vara lindrig och gå över av sig själv eller vara så svår att du behöver uppsöka professionell hjälp.

Här är en liten förklaringsmodell av hur en depression kan fungera.

  1. Känslor som: nedstämdhet och trötthet.

Leder till…

  1. Tankar som: “Det är ingen idé att hitta på något.” “Det är för jobbigt.” “Det kommer ändå inte bli roligt.” “Allt är meningslöst.”

Leder till…

  1. Beteenden som: att stanna hemma, grubbla, ligga i sängen och att undvika aktiviteter och sociala sammanhang.

Leder till…

  1. En tillvaro med: mindre positiv stimulans och en tråkigare och mer händelselös vardag. De negativa tankarna blir bekräftade.

Leder till…

  1. Mer trötthet, nedstämdhet och negativa tankar.

Och cirkeln är sluten.

Om denna cirkel inte bryts kan försämring ske fort vilket är anledningen till att tidiga insatser är oerhört viktigt. Att t ex boka en tid till psykolog upplevs ofta konstruktivt, bara handlingen, att ta itu med sin situation har positiva effekter på måendet och blir startskottet på vägen tillbaka mot en bättre hälsa.

www.mindler.se

Recent Posts