Nu, mer än någonsin, behöver världen en stark röst som sänker barriärerna för att söka hjälp. En röst som kastar ljus över de frågor som får oss att må dåligt som människor. En röst som säger oss, på ett upplysande och tröstande sätt, att det är ok.

Att det är ok att må dåligt. Och det är ok att söka hjälp.

Enkelt uttryckt:
Att vara mänsklig är ok.


Being human is ok

… betyder att det finns styrka i kollektiv svaghet

Det finns en tröst i att veta att du inte är ensam i det du känner. Även om orsaken till varför kan skilja sig åt, kan känslan vara densamma.

… betyder att sänka barriärer

För nu, mer än någonsin, behöver världen ett empatiskt och vetenskapsdrivet förhållningssätt. Ett som verkligen förstår det moderna samhället, de utmaningar som finns och hur man navigerar i det.

.… betyder att lyfta fram känslor

Även obekväma känslor förtjänar att lyftas fram. Faktum är att ju mer obekvämt, desto större dess syfte.

… betyder att terapi är ok

För först när vi har skapat en kultur av acceptans kring alla psykiska åkommor som människor kan uppleva, kommer barriärerna för att söka hjälp att börja brytas ner.