Den onda cirkeln

Alla kan någon gång i livet drabbas av depression och nedstämdhet. Det kan bero på en svår livshändelse som ett dödsfall eller en skilsmässa och det kan vara ett resultat av hög stress på jobbet [...]

Mindler en ny tjänst mot psykisk ohälsa

Mindler är Sveriges första renodlade eHälsotjänst mot psykisk ohälsa, som finansieras av Landstinget, alltså vanlig patientavgift och högkostnadsskydd gäller. Nu kan alla som behöver träffa [...]